Hjem Kommunekraft Om Kommunekraft Kommunekraft AS Omsatt kraftmengde

Omsatt kraftmengde

Kommunekraft formidler 2,8 TWh 

Kommunekraft verken kjøper eller selger kraft i eget navn, men bistår kommunene ved salg og inngåelse av forvaltningsavtaler for konsesjonskraften. I 2104 formidlet Kommunekraft mer enn 2,8 TWh

Mengde konsesjonskraft som formidles via Kommunekraft har vært økende de siste årene.

År Mengde  (GWh)
2015 2557
2014 2417
2013 2550
2012 2417
2011 1780
2010 1236
2009 941
2008 703
2007 478