Hjem Kommunekraft Om Kommunekraft Kommunekraft AS Oppnådde priser

Oppnådde priser

Kommunenes fortjeneste

Kommunenes fortjenste av forvaltningsavtalene varierer fra år til år. Kommunekraft AS foretar kvalitetskontroll av forvaltningsavtalene forså sikre at kommunene mottar den fotjenesten de bør ha. 

Når det gjelder prisene på fastkraftkontraktene, viser Kommunekrafts oversikter at kommunene gjennomgående har oppnåd en høyere pris enn gjennomsnittlig systempris samme år.

Prisutvikling de siste årene

Kommunenes fortjeneste av konsesjonskraften er differansen mellom salgspris og hva kommunene må betale (konsesjonskraftpris). Til fradrag kommer også kommunene innmatingskostnader til nettet. 

- Konsesjonskraftprisen (øre/kWh) var i 2011 10,68, 2012 10,79, 2013 10,86, 2014 10,84, 2015 10,60.
- Gjennomsnitlig pris ved salg, med levering året: 2011 41,9, 2012 35,75, 2013 29,0, 2014 31,4
- Gjennomsnittlig systempris i samme år: 2011 36,7, 2012 23,35, 2013 29,6, 2014 24,32.