Hjem Kommunekraft Tjenester Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser

Forvaltningsavtaler er kjøp av tjeneste

Regelverket om offentlig anskaffelser vil vanligvis komme til anvendelse dersom kommunen ønsker å inngå en avtale om forvaltning av konsesjonskraften. Inngåelse av en forvaltningsavtale vil anses som kjøp av en tjenestekontrakt. Tjenestekontrakter kan som hovedregel ikke inngås uten at kommunen har gjennomført en konkurranse.

Kommunekrafts rammeavtaler

For å gjøre det enklere for kommunene å følge regelverket har Kommunekraft under utarbeidelse rammeavtaler på ulike forvaltningsmodeller som inngås med aktuelle tilbydere, med en tilhørende standardavtaler for kommunene som ønsker Kommunekrafts bistand.

En nærmere redegjørelse om regelverket for offentlige anskaffelser er forbeholdt Kommunekrafts aksjonærer og krever pålogging.

Kontakt sekretariatet, dersom du har spørsmål knyttet til regelverket om offentlige anskaffelser.