Hjem Kommunekraft Tjenester Salg og forvaltning av kraft

Salg og forvaltning av kraft

Kommunene kan selge konsesjonskraft i markedet

Kommunene kan nytte konsesjonskraften etter «eget skjønn», jf. industrikonsesjonsloven (ikl.) § 2 nr 12 første ledd siste setning. Likelydende bestemmelse finnes i vassdragsreguleringsloven (vregl.) § 12 post 15.  

Det vil si at kommunene kan velge å bruke kraften i egne bygg og anlegg,  kommunen kan gi bort eller selge kraften rimelig til kommunens innbyggere eller selge kraften i markedet. På grunn av EØS-avtalen kan kommunen ikke bruke kraften til å støtte lokalt næringsliv eller bedrifter. Videre må kommunene overholde reglene om offentlige anskaffeler om den ønsker å inngå avtale med en kraftforvalter.

Kommunekrafts bistand

Kommunekraft AS bistår kommunene med rådivning om ulike måter å selge kraften på, salg på fastpriskontakter i markedet, tilbakesalg til konsesjonær, salg til kommunens eget e-verk eller salg av kraft  til bedrifter i kommunen/fylket. Kommunekraft bistår også i anbudprosessen for kjøp av forvaltningstjenter. 

Nærmere informasjon om de ulike alternativene er forbehold aksjonærene og krever pålogging med passord.

Ta kontakt med sekretariatet i Kommunekraft AS for bistand med rådgivning for å komme frem til en egnet modell for den enkelte kommune.