Styret

Styret i selskapet skal bestå av i alt fem medlemmer:

- To av styremedlemmene med personlig vararepresentant velges blandt representantene i LVKs landsstyre.
- To styremedlemmer med personlig vararepresentant blant selskapets aksjeeiere, hvorav minst en med vararepresentant fra primærkommune.
- Styrets leder, som skal være en person som ikke representerer aksjeeierne eller LVK.
- Nestleder skal være en av LVKs representanter.

Arvid Lillehauge

Styreleder
Kommune: 
Høyanger
Fylke: 
Sogn & Fjordane
Mobil: 
+47 99 21 93 51

Benthe Bondhus

Fylkesutvalget
Kommune: 
Hordaland fylkeskommune
Fylke: 
Hordaland
Mobil: 
+47 99 56 76 96

Kjell-Idar Juvik

Stortingsrepresentant
Kommune: 
Hemnes
Fylke: 
Nordland
Mobil: 
+47 99 27 51 71

Eli Hovd Prestegården

Ordfører
Kommune: 
Nore og Uvdal
Fylke: 
Buskerud
Mobil: 
+47 90 91 75 56

Stian Brekkvassmo

Ordfører
Kommune: 
Namsskogan
Fylke: 
Nord-Trøndelag
Mobil: 
+47 97 74 72 73