Home Kommunekraft [Kommunekraft - gammel struktur]

[Kommunekraft - gammel struktur]

Selskapet har derfor ikke et høyest mulig økonomisk overskudd for egen del som mål. Kommunekraft AS driver etter ett nonprofit mål  – hvor selskapets tjenester prises slik at prisen kun dekker kostnadene ved å innhente tilbud og forøvrig den rådgivning som ytes aksjonærkommunene. Den til enhver tid gjeldende pris fremgår av selskapets standard