Home Kommunekraft Publikasjoner og høringer Årsberetninger Kommunekraft

Årsberetninger Kommunekraft

Kommunekrafts årsberetning sendes aksonærkommunene per post i forbindelse med generalforsamlingene. 

Du kan lese siste årsmelding i pdf-format her.

For eldre årsberetninger, ta kontakt med sekretariatet.