Foredrag

Kommunekraft AS legger ut foredrag i forbindelse med seminarer mv.

 

Kommunekraft  legger ut foredrag som holdes på Kommunekafts seminarer eller møter her.