Home Kommunekraft Tjenester Konsesjonsrettslige spørsmål

Konsesjonsrettslige spørsmål

Konsesjonskraft som vilkår for konsesjon

En konsesjon er en tillatelse til å utføre noe. I vannkraft- og energisektoren kreves det tillatelse til erverv av større fossefall, regulering og utbygging av vannkraftverk etter industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og/eller vannressursloven. Levering av konsesjonskraft er et obligatorisk vilkår ved konsesjon etter vannfallrettighetsloven og vassdragsreguleringsloven.

Tillatelser og avtaler som må på plass

Ved omsetning og forvaltning av kraft kreves det konsesjon etter energiloven og/eller verdipapirloven. Gjennom konsesjonsplikt kan det offentlige regulere hvem som kan utøve en virksomhet og på hvilke vilkår. 

På disse sidene kan du finne aktuell informasjon og artikler om konsesjonsrettslige spørsmål knyttet til konsesjonskraft og omsetning av kraft:

  • Ervervskonsesjoner, vassdragsreguleringskonsesjoner og konsesjoner etter vannressursloven
  • Omsetningskonsesjon for salg av fysisk kraft
  • Tillatelse til å selge kraftderivater

Dersom du har spørsmål om konsesjonsrettslige spørsmål, ta kontakt med sekretariatet.