Home Kommunekraft Tjenester Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser

Forvaltningsavtaler er kjøp av tjeneste

Regelverket om offentlig anskaffelser vil vanligvis komme til anvendelse dersom kommunen ønsker å inngå en avtale om forvaltning av konsesjonskraften. Inngåelse av en forvaltningsavtale vil anses som kjøp av en tjenestekontrakt. Tjenestekontrakter kan som hovedregel ikke inngås uten at kommunen har gjennomført en konkurranse.

En nærmere redegjørelse om regelverket for offentlige anskaffelser er forbeholdt Kommunekrafts aksjonærer og krever pålogging.

Kontakt sekretariatet, dersom du har spørsmål knyttet til regelverket om offentlige anskaffelser.