Home Kommunekraft Tjenester Kommunekraft AS' virksomhet

Kommunekraft AS' virksomhet

Formål og vilkår 

Kommunekraft AS har som formål å formidle aksjonærenes disponible konsesjonskraft, samt andre kommunale kraftrettigheter, og drive annen virksomhet tilknyttet slik formidling.

Selskapets er et non-profit selskap, det vil si at selskapet ikke har som mål å få et høyest mulig overskudd for egen del, men størst mulig fortjeneste for aksjonærkommunene. Kommunekraft AS’ tjenester prises slik at prisen dekker kostnadene ved rådgivningen overfor aksjonærene og ved å innhente tilbud fra aktørene i markedet i tillegg til en betryggende avsetning i fond. 

Virksomheten er regulert av retningslinjer og vilkår fastsatt av Kommunekrafts styre.