Home Kommunekraft Tjenester Kommunekraft AS' virksomhet Kommunekrafts priser

Kommunekrafts priser

Forvaltningshonorar

Kommunekraft AS drives som et non-profit selskap. Tjenestene som kommunekraft tilbyr er priset slik at de skal dekke selskapets kostnader i tillegg til en betryggende avsetning i fond.

Provisjonskontrakter

Selskapets priser til enhver tid fremgår av selskapets standard provisjonskontrakter.

For tiden er provisjonen til Kommunekraft 0,12 øre/kWh for aksjonærkommunene og 0,15 øre/kWh for ikke-aksjonærer. Ved større kraftmengder benyttes en degresiv sats: 0,10 øre/kWh for volum mellom 80-150 GWh, 0,08 øre/kWh for volum over 150 GWh. Pris for andre typer formidling av kraft og rådgivning vil være avhengig av oppdragets omfang.