Standardavtaler

Avtaler fremforhandlet av Kommunekraft

Kommunekraft har sammen med LVK fremforhandlet en rekke standardavtaler som kommunene kan benytte ved uttak av kraft, ved salg og ved forvaltning av konsesjonskraft.

Uttakskontrakt

Ved uttak av konsesjonskraft fra konsesjonær er det praktisk å inngå en uttakskontrakt. Uttakskontrakt er ikke lovpålagt, men de fleste kommunene har slike avtaler.

Du kan laste ned  standard uttakskontrakt her. (NB - uttakskontrakten er under reforhandling. Ta gjerne kontakt med Kommunekraft v/sekretariatet  for oppdaterte vilkår).

Fullmakt

Ved videresalg av konsesjonskraft bør det inngås en fullmakt med kjøper eller forvalter, som disse kan benytte overfor konsesjonær.

Du kan laste ned standard fullmakt fra kommune til kjøper/forvalter her.

Salgskontrakter og forvaltningsavtaler

Øvrige kontrakter både når det gjelder salg til fastpris og forvaltningsavtaler håndteres av Kommunekraft.

Tilbydere til fastkraftkontakter kan ta kontakt med Kommunekraft v/sekretariatet  for å få tilsendt kontraktene ved kjøp av kraft.