Home Kommunekraft Tjenester Skatterettslige spørsmål

Skatterettslige spørsmål

Kommunens inntekt er i utgangpunktet skattefri

Kommunens inntekter knyttet til omsetning av konsesjonskraft som er som hovedregel unntatt skatteplikt. Skattefritaket gjelder i utgangspunktet kun konsesjonskraft. Videresalg gjennom andre kan reise vanskelige grensedragninger. 

Dersom du har spørsmål om skatteplikt, kan du ta kontakt med sekretariatet .