Home Aktiviteter Kommunekrafts konsesjonskraft webinar, 27. mai kl 09.00 - 12.15

Kommunekrafts konsesjonskraft webinar, 27. mai kl 09.00 - 12.15

Det årlige ajourføringsseminaret er den eneste møteplassen hvor medlemskommunene får en samlet presentasjon av de siste utviklingstrekkene om konsesjonskraft – denne gangen skjer det digitalt!

På årets konsesjonskraftseminar vil kommunene få:

  • Oppdatering om den kritiske situasjonen i kraftmarkedet med siste nytt om prisutviklingen i kraftmarkedet på kort og lang sikt
  • Praktiske råd om omsetning av kommunens konsesjonskraft
  • Status etter Sanderud-utvalget og det videre arbeidet med forenklinger og forbedringer av konsesjonskraftordningen
  • Oppdatering om aktuelle rettssaker om konsesjonskraft
  • Informasjon om ESAs sonderinger om skatt på konsesjonskraft

 Spørsmål fra deltakerne vil bli besvart direkte under webinaret.

Det er mulig å logge seg fra kl. 08.55.

Pris for deltakelse er kr 2.250,- inkl. mva.

Du kan melde deg på her

Vi anbefaler å bruke Chrome eller Firefox til påmelding, da systemet ikke er kompatibelt med Internet Explorer.

Det avholdes generalforsamling i Kommunekraft AS i etterkant av seminaret kl. 13.00. Generalforsamlingen vil i år bli avholdt som Microsoft Teams-møte, og innkalling vil bli sendt ut til alle aksjonærkommunene.  

Informasjon

Dato: 
onsdag, 27 mai, 2020 - 09:00 til 12:00