Home Kommunekrafts tjenester

Kommunekrafts tjenester

Kommunekraft AS bistår aksjonærkommuner som ønsker å selge kraft på fastpriskontrakter eller som ønsker å inngå avtale om forvaltning av fysisk kraft. Kommunekraft AS er ikke selv part i avtalene, men bistår kommunene med blant annet å innhente tilbud fra interessenter.

Kommunekraft har utarbeidet en rekke standarder for å gjøre prosessen for kommunene enklere. Advokatene i Kommunekraft rådgir også aksjonærkommuner i spørsmål om anbud og offentlig støtte, konsesjon og skattespørsmål. 

For tilgang til informasjon forbehold aksjonærkommunene må du logge deg på.