Styret

Styret i selskapet skal bestå av i alt fem medlemmer:

- To av styremedlemmene med personlig vararepresentant velges blant representantene i LVKs landsstyre.
- To styremedlemmer med personlig vararepresentant blant selskapets aksjeeiere, hvorav minst en med vararepresentant fra primærkommune.
- Styrets leder, som skal være en person som ikke representerer aksjeeierne eller LVK.
- Nestleder skal være en av LVKs representanter.

Kjell-Idar Juvik

Styreleder
Kommune: 
Hemnes
Fylke: 
Nordland
Mobil: 
+47 99 27 51 71

Stian Brekkvassmo

Ordfører
Kommune: 
Namsskogan
Fylke: 
Trøndelag
Mobil: 
+47 977 47 273

Anne Kristin Førde

Ordfører
Kommune: 
Bremanger
Fylke: 
Vestland

Kari Anita Furunes

Kommune: 
Meråker
Fylke: 
Trøndelag
Mobil: 
+47 95 84 85 56

Sigrid Brattabø Handegard

Fylke: 
Vestland
Mobil: 
+47 97 15 61 65