Skip to content

Bli med på webinar med Kommunekraft 11. januar

Webinaret – som arrangeres i regi av Kommunekraft – er et arrangement for kommuner som ønsker et kunnskapsløft om temaer som prisområder, selvkost, markedsmekanismene og hva tilbyderne tenker.

Programmet er tettpakket med spennende og viktige foredrag, du vil blant annet høre Baste Tveito fra Nordhordland Næringslag fortelle om næringslivets synspunkter og Gunnar Løvås i Statnett snakke om det grønne skiftet og behov for nettkapasitet. I tillegg vil du få med deg viktig foredrag fra Anders Lund Eriksrud i Thema Consulting, samt innlegg og synspunkter fra bransjen forøvrig.

Webinaret holdes på Teams tirsdag 11. januar, fra kl. 09.00-12.00.

Hele programmet finner du her.

Dette vil du ikke gå glipp av – meld deg på nå!