Skip to content
Foto: Dan Stark /Unsplash
Foto: Joshua Sortino /Unsplash
Foto: Statkraft
Foto: Ian Schneider /Unsplash

Bli med på webinar med Kommunekraft

11. januar fra kl.09.00-12.00 kan du bli med på webinar i regi av Kommunekraft. Arrangementet er for kommuner som ønsker et kunnskapsløft om temaer som prisområder, selvkost, markedsmekanismene og hva tilbyderne tenker.

Foto: Rohan Makhecha / Unsplash