Administrasjon

Aksjonærkommuner, kommunale e-verk eller andre som ønsker bistand med salg eller forvaltning av kraft, og aktører som ønsker å kjøpe eller tilby forvaltningstjenester kan ta kontakt med Henriette Hoel.

Juridisk sekretariat

Kommunekraft AS sekretariat er lagt til advokatfirmaet Lund & Co DA,  som er et spesialistfirma innen energirett. Advokatene har stor kompetanse på de regulatoriske, faktiske, rettslige og kommersielle forholdene i kraftsektoren.

Har du spørsmål om kjøp, salg eller forvaltning av konsesjonskraft eller andre kraftrettigheter kan du ta kontakt med advokat Emil Meltvedt.

Emil Meltvedt
Advokat

Styreleder

Styreleder i Kommunekraft er Kjell-Idar Juvik

Kommunekrafts styre består av fem medlemmer, hvorav en fra fylkeskommunene, to fra aksjonærkommunene og to fra LVK. Se øvrige styremedlemmene finner du under «styret».

Kjell-Idar Juvik
Styreleder