Skip to content

Eiendomsskatt- og konsesjonskraftseminar 2023

Aldri har dette vært mer aktuelt enn nå, så dette vil du ikke gå glipp av.

LVK inviterer alle medlemskommunene til de årlige eiendomsskatt- og konsesjonskraftseminaret, som finner sted på Thon Hotel Opera i Oslo fra 22.-23. mai 2023. Vi starter opp den 22. mai med Eiendomsskatteseminaret, etterfulgt av årsmøte i Energirådet, samt felles middag for alle deltakere. Konsesjonskraftseminaret avholdes 23. mai.

Det gis ingen refusjon for måltider som ikke benyttes.

Eiendomsskatteseminar 22. mai 2023

Som tidligere år vil LVK på Eiendomsskatteseminaret gi medlemskommunene en orientering om høyaktuelle saker:

 • Hva er nytt i RNB?
 • Regjeringens syn på Inntektssystemutvalgets forslag om å utjevne kommunenes inntekter fra energianlegg
 • Endringer av betydning for kommunenes eiendomsskatt på vannkraftanlegg
 • Kompensasjonsordningen for bortfallet av verk og brukskatten
 • Eiendomsskatt på industri er nå delt i to kategorier; – «energianlegg» og  «næringseiendom»». Hvordan fungerer de nye reglene?
 • Eiendomsskatt på industrianlegg – rettslige avklaringer på vei
 • Endringer i eiendomsskattegrunnlag på kraftanlegg – ny varslingsmodell og hva gjør kommunen når de får varsel.
 • Statnett-saken: Er siste ord sagt?
 • Næringseiendom under bygging? Brukes fremdeles investert kapital?
 • Overgangsordningens opphør i 2024 – nytt utskrivingsalternativ i kommunen? – Hva bør kommunene i så fall tenke gjennom
 • Bruk av avkastningsverdi på vindkraft og oppdrett

Programmet for Eiendomsskatteseminaret finner du her.

Påmeldingsskjema finner du her.

Etter eiendomsskatteseminaret er det årsmøte i Energirådet. Energirådet er et organ for LVK-kommunenes kommunedirektører og økonomisjefer. Årsmøte avholdes mandag 22. mai fra kl 16.30-17.30. Vi håper å se mange av dere der også! Mer informasjon og invitasjon til årsmøtet finner du her.

Dagen avsluttet med en felles middag for alle, – også de som skal på konsesjonskraftseminaret dagen etter.

Konsesjonskraftseminar 23. mai 2023

Dette er et av de viktigste møtepunktene for å få en samlet presentasjon av de siste utviklingstrekkene innenfor konsesjonskraft. På årets konsesjonskraftseminar vil du blant annet få høre om:

 • Høyprisbidrag og RNB
 • Skatteutvalget NOU 2022:20
 • Konsesjonskraft og grønn omstilling
 • Hva blir konsesjonskraftprisen etter rehabiliteringer av eldre kraftanlegg
 • Fastprisavtaler og reglene om offentlig støtte
 • Hva bestemmer strømprisen
 • Grunnrenteskatt og sikringshandler – går det i hop
 • Skatt på konsesjonskraft, andelskraft, erstatningskraft og hjemfallskraft

Programmet for Konsesjonskraftseminaret finner du her.

Påmeldingsskjemaet finner du her.

Målgrupper er ordførere, kommunedirektører, økonomisjefer, eiendomsskattekontorer, takstnemnder og ansvarlige for kraftsaker.

Det er mulig å melde seg på bare ett av seminarene hvis man ønsker det. Det er felles middag mandag 22. mai.