Skip to content

Eiendomsskatt- og Konsesjonskraftseminaret 2024 er nå åpnet for påmelding

Programmet er nå klart og vi håper på stor oppslutning her i Oslo fra 23.-24. mai 2024.

VK inviterer alle medlemskommunene til de årlige eiendomsskatt- og konsesjonskraftseminaret, som finner sted på Radisson Scandinavia i Oslo fra 23.-24. mai 2024. Vi starter opp den 23. mai med Eiendomsskatteseminaret, etterfulgt av felles middag for alle deltakere. Konsesjonskraftseminaret avholdes 24. mai, etterfulgt av årsmøte i Kommunekraft.

Seminaret arrangeres like etter revidert nasjonalbudsjett som kommer 14. mai, og det vil være mye nyttig og relevant informasjon i relasjon til dette. Programmene er skreddersydd med de viktigste og mest dagsaktuelle sakene som vi står i for tiden. Begge program er med forbehold om endringer, da ting kan endre seg på kort tid, og vi vill omstille oss deretter.

Programmet for Eiendomsskatteseminaret finner du her.

Programmet for Konsensjonskraftseminaret finner du her.

Målgruppen for arrangementet er ordførere, komunnedirektører, økonomisjefer, eiendomsskattekontorer, takstnemder og ansvarlige for kraftsaker i kommunen. Vi minner om at seminaret er forbeholdt ansatte og tillitsvalgte i LVKs medlemskommuner.

Det er mulig å melde seg på bare ett av seminarene hvis man ønsker det, men vi anbefaler sterkt at man deltar på begge for å få best utbytte. Priser og annen informasjon finner du i påmeldingsskjemaet.

Påmeldingsskjema finner du her.

Tilknyttet arrangement