Skip to content

Konsesjonskraftseminar og Eiendomsskatteseminar 2022

Seminarene er nå åpne for påmelding og vi håper på stor oppslutning her i Oslo fra 11.-12. mai 2022.

Da er det duket for Konsesjonskraft- og Eiendomsskatteseminar 2022 – og denne gangen kan vi endelig invitere til fysisk deltakelse igjen!

Konsesjonskraftseminar 11. mai 2022

Dette er et av de viktigste møtepunktene for å få en samlet presentasjon av de siste utviklingstrekkene innenfor konsesjonskraft. På årets konsesjonskraftseminar vil du blant annet få høre om:

 • Fastprisavtaler
 • Strømpriser
 • Behovet for det finansielle kraftmarkedet
 • Sikringshandler – økt sikkerhet eller økt risiko?
 • Konsesjonskraft til egne bygg, innbyggere, lokalt næringsliv eller salgsvare?
 • Konsesjonskraftordningen: Forholdet til fylkeskommunen?
 • Forbedringspotensialet ved konsesjonskraftordningen

Programmet for Konsesjonskraftseminaret finner du her.

Eiendomsskatteseminar 12. mai 2022

Som i tidligere år vil LVK på Eiendomsskatteseminaret gi medlemskommunene en orientering om høyaktuelle saker:

 • Hvorfor kommunene bør få skatteinntekter fra naturressursene
 • Eiendomsskatt på kraftlinjer – med krav om lovendring, samt klage- og omgjøringssaker
 • Eiendomsskatt på tidligere verk og bruk – næringseiendommer fra 2019
 • Eiendomsskatt på vindkraft og oppdrettsanlegg
 • Eiendomsskatt på kraftanlegg – med aktuelle saker, rettssaker, og lovsaker

Programmet for Eiendomsskatteseminaret finner du her.

Målgrupper er ordførere, komunnedirektører, økonomisjefer, eiendomsskattekontorer, takstnemder og ansvarlige for kraftsaker.

Tilknyttet arrangement