Skip to content

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik åpner konsesjonskraftseminaret!

Konsesjonskraftseminaret arrangeres tirsdag 23. mai, dagen etter eiendomsskatteseminaret.

Årets konsesjonskraftseminar gjelder direkte din kommunes økonomi. Kommunalministeren vil orientere om de endringer regjeringen har foreslått i revidert nasjonalbudsjett om konsesjonskraftinntekter og rammetilskudd, og om regjeringens syn på Inntektssystemutvalgets forslag om fordeling av kraftinntekter på hele kommunesektoren. Ikke siden Sanderud-utvalgets forslag om å avvikle konsesjonskraftordningen har det vært knyttet større spenning til det årlige konsesjonskraftseminaret. Alle kommuner med konsesjonskraft bør møte opp! Vil du vite mer om konsesjonskraftseminaret, så finner du hele programmet her.

Konsesjonskraftseminaret arrangeres tirsdag 23. mai, dagen etter eiendomsskatteseminaret. Vi oppfordrer alle våre medlemskommuner til å delta begge dager. Dett vil være mye nyttig og relevant informasjon i relasjon til revidert nasjonalbudsjett, samt orientering om høyaktuelle saker og siste utvikling. Programmet for eiendomsskatteseminaret finner du her.

Det er mulig å melde seg på bare ett av seminarene hvis man ønsker det. Det er felles middag mandag 22. mai. Alternativer for påmelding finner du under deltakerkategorien i påmeldingsskjemaet, som du finner her.