Skip to content

Kommunekraft AS søtter vindkraftkommunenes (LNVKs) høringsuttalelse til regjeringens forslag om en grunnrenteskatt på vindkraft

Kommunekraft AS støtter vindkraftkommunenes (LNVKs) høringsuttalelse til regjeringens forslag om en grunnrenteskatt på vindkraft. Kommunekraft mener det er av avgjørende betydning at en andel av grunnrenteskatten må gå direkte til den berørte kommunen og ikke slik regjeringen foreslår - til kommunesektoren som sådan.

LNVKs høringsuttalelse  kan du lese her. Som det fremgår av LNVKs uttalelse krever kommunene at en andel av grunnrenteskatten skal gå direkte til den berørte kommune. Kommunekraft AS er enig med LNVK, og kan ikke støtte regjeringens forslag om at en andel av grunnrenteskatten skal tilflyte kommunesektoren i form av et økt rammetilskudd, da det betyr at kommuner som ikke engang har vindkraft i sin kommune skal motta inntekter fra produksjon i andre kommuner.