Skip to content

Naturressurskommunene har levert høringssvar til høringsnotater rundt havvind

Høringssvar er levert for høring av prekvalifiseringskriterier og auksjonsmodell for Sørlige Nordsjø II og høring av kvalitative kriterier og støtteordning for Utsira Nord.

Naturressurskommunene har avgitt høringsuttalelse til Olje- og Energidepartementets høringsnotater, hvor de åpner for høring av kvalitative kriterier og støtteordning for Utsira Nord, samt prekvalifiseringskriterier og auksjonsmodell for Sørlige Nordsjø II, begge med høringsfrist 6. januar 2023.

I høringsnotatet gir Naturressurskommunene regjeringen honnør for den offensive havvind-satsingen, og slutter seg i all hovedsak til de målsettinger som er beskrevet i de to stortingsmeldingene Meld. St. 11 (2021- 2022) og Meld. St. 36 (2020-2021). Det samme gjelder de to høringsnotatene av 6. desember 2022 om kvalitative kriterier og støtteordning for Utsira Nord og prekvalifiseringskriterier og auksjonsmodell for Sørlige Nordsjø II.

Høringsutallelsen for Utsira Nord finner du her og uttalelsen for Sørlige Nordsjø II finner du her.