Skip to content

Naturressurskommunene i møte med Finansdepartementet

Naturressurskommunene har i dag hatt møte med Finansdepartementet og statssekretær Bartnes. Temaet var naturressursbeskatning og behovet for et bedre regelverk på eiendomsskatt.