Skip to content

Regjeringens satsing på havvind - Positivt for klima, miljø og industri

Naturressurskommuene, som organiserer 220 kommuner, er svært tilfreds med at Regjeringen satser så offensivt på havvind.

Det er gode nyheter. Havvindsatsningen vil sikre Norge som en sentral energinasjon også i fremtiden, sier leder Sigmund Lier, som er ordfører i Tysvær.

Lier gir Regjeringen honnør for å sikre at havvind også blir ført til lands i Norge. Dette vil fremskynde det grønne skiftet – og vi kan fortsette vårt arbeid med grønn omstilling uten usikkerhet om nok kraft.

Den anstrengte energisituasjonen i Europa har synligjort hvor viktig en sikker tilgang på kraft er. – Det er nå viktig at vi får på plass et fremtidsrettet og gjennomtenkt konsesjons- og skatteregime, slik vi har tradisjon for på vannkraft og olje og gass.

Vi har merket oss at Regjeringen varsler at havvind vil bli underlagt en grunnrenteskatt allerede fra start. Det er i tråd med Naturressurskommunenes innspill. Også eierskapsregler bør være en del av konsesjonsregimet, slik at vi får kontroll på denne viktige næringen – også i fremtiden, sier Caroline Lund, sekretær i Naturressurskommunene.