Mengde konsesjonskraft som formidles via Kommunekraft har vært økende de siste årene.

År Mengde  (GWh)
2015 2557
2014 2417
2013 2550
2012 2417
2011 1780
2010 1236
2009 941
2008 703
2007 478