Kommunenes fortjeneste

Kommunenes fortjenste av forvaltningsavtalene varierer fra år til år. Kommunekraft AS foretar kvalitetskontroll av forvaltningsavtalene forså sikre at kommunene mottar den fotjenesten de bør ha.

Når det gjelder prisene på fastkraftkontraktene, viser Kommunekrafts oversikter at kommunene gjennomgående har oppnåd en høyere pris enn gjennomsnittlig systempris samme år.

Prisutvikling de siste årene

Kommunenes fortjeneste av konsesjonskraften er differansen mellom salgspris og hva kommunene må betale (konsesjonskraftpris). Til fradrag kommer også kommunene innmatingskostnader til nettet.